Contact

Serviciile furnizate de site-ul taxeauto.ro sunt asigurate de SMS TICKETING S.R.L
  • с юридическо централно управление в Cluj Napoca, Str. Decebal, Nr. 69
  • регистрирано в Търговския регистър под номер J40/3655/2024
  • уникална за данъчна регистрация RO37307986

ПЛАТИ ЛЕИ

банка BCR S.A.
Банков код RNCB
сметка IBAN ЛЕИ RO 23 RNCB 0106 1541 3521 0001
телефон/факс: (004) 0264.593.707
телефон: (004) 0732.773.774
адрес: Cluj Napoca, Str. Decebal, Nr. 69
програма: От понеделник до петък, 08:00 - 17:00 С изключение на празниците
За клиенти на публичните институции моля използвайте сметка
RO 45 TREZ 2165 069X XX03 7802 съкровищница Cluj-Napoca

Изпращане на съобщение

КАРТА НА ЦЕНТРАЛАТА


Преглед на голяма карта